Unsere Fohlen 2019

Hier möchten wir Euch die bei uns in diesem Jahr geborenen Fohlen vorstellen:

Louka fan’e Grupstal (Tjebbe 500 x Gaya fan’e Grupstal), geb. 18.03.2019

Kaije fan’t Westerfehn (Ulbrân 502 x Marijke fan’t Bourtangerkanaal) geb. 21.03.2019

Lukse Famke (Jehannes 484 x Velony) geb. 25.03.2019

Ornado (Cornado x Catootje) geb. 24.04.2019

 

Kreas Famke (Ulbrân 502 x Bonita Nynke van Walberg) geb. 29.04.2019

O la Carte (A la Carte x Zavira) geb, 16.05.2019

Juliana II fan’e Grupstal (Rommert 498 x Tisza -Stella Ster) geb. 21.05.2019